Est. June 12th 2009 / Desde 12 de Junho de 2009

A daily stopover, where Time is written. A blog of Todo o Tempo do Mundo © / All a World on Time © universe. Apeadeiro onde o Tempo se escreve, diariamente. Um blog do universo Todo o Tempo do Mundo © All a World on Time ©)

sexta-feira, 24 de dezembro de 2010

As Boas Festas da Cartier Ibéria

As Boas Festas da Cartier Ibéria (Simoneta Gomez-Acebo, Directora de Comunicación de Cartier; Mª Esperanza Rogero, Responsable Relaciones Públicas y Prensa de Cartier;
Teresa Varona, Responsable de Publicidad de Cartier)

Sem comentários: